Privatumo politika

"Evamankus" rūpinasi vartotojų privačių duomenų apsauga bei tinkamu jos panaudojimu. Šios privatumo sąlygos arba taisyklės apibūdina klientų asmeninės informacijos panaudojimą "Evamankus"  interneto svetainėje bei procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu. Ši privatumo politika skirta padėti vartotojui suvokti kaip ir kur panaudojami jo asmeniniai duomenys, kaip užtikrinamas jų saugumas bei paaiškinti, kaip tai padeda suteikti kokybiškesnes paslaugas. Prašome susipažinti su "Evamankus"  privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų ar pageidavimų šia tema, drąsiai kreipkitės į mus skiltyje „Susisiekite su mumis” nurodytomis priemonėmis.

Ši privatumo politika taikoma visiems "Evamankus" produktams, paslaugoms, "Evamankus" interneto tinklalapyje vykstantiems procesams. Bendrovės privatumo politika galioja naudojantis "Evamankus"  prenumeratos suteikiamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat taikoma kituose "Evamankus" įmonės ir vartotojo komunikacijos procesuose, kaip bendravimas socialiniuose tinkluose Facebook ar Instagram. Minima bendrovės ir vartotojo sąsajos aplinka apibendrinama kaip "Evamankus" „erdvė”.

Apsilankydamas "Evamankus", visoje erdvėje bei naudodamasis joje suteikiamomis paslaugomis vartotojas sutinka su pateikiamomis Privatumo sąlygomis. "Evamankus" pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo datą. Apie pasikeitusias Privatumo sąlygas vartotojai yra informuojami "Evamankus"  tinklalapyje arba kitomis komunikacijos priemonėmis.

Vartotojo el. pašto naudojimas

Vartotojas registruodamasis "Evamankus" sistemoje, užsiprenumeruodamas naujienlaiškį arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, pateikia teisingą savo el. pašto adresą. Šis el. paštas - evamankus@gmail.com - yra naudojamas kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant suteikti klientui prenumeratą, informuoti jį apie esamus pasiūlymus bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. Vartotojo el. pašto informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas sutinka dalintis savo asmenine informacija. Tai gali suteikti klientui daugiau vertės.

Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas

"Evamankus" suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto, bendrovė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams (prenumeratos pirkimas, pirkimo patvirtinimas) įgyvendinti. Dauguma el. laiškų pasižymės nuoroda laiško apačioje, kurią spustelėjus, galima atsisakyti šio tipo laiškų.

Vartotojo finansinės informacijos naudojimas

Vartotojo finansinė informacija pateikiama specialiai koduotu, itin saugiu formatu. Tuo pasirūpina patikimos, laiko patikrintos mokėjimų sistemos. Kliento finansinė informacija yra griežtai konfidenciali ir neprieinama nei vienam su "Evamankus"  erdve susijusiam asmeniui. Bendrovė gauna ir mato tik tą informaciją, kuri yra susijusi su mokėjimo registravimu ir patvirtinimu.

Vartotojo demografinė informacija

Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo lygio, "Evamankus" gali paprašyti vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį, išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant, yra daromos atitinkamos išvados. Tokio pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Trečiosioms šalims pateikiama tik apibendrinta informacija. Pastarosios neturės jokių galimybių išvysti asmeninę vartotojų demografinę informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas pats su tuo sutinka.

 

Techninė vartotojo informacija

Kaip ir dauguma kitų tinklapių internete "Evamankus" naudoja vadinamuosius “slapukus”. Ši nedidelės apimties informacija vartotojo kompiuteryje, suteikia galimybę nukreipti klientą, vos tik prisijungusį, į jo asmeninį profilį ir pritaikyti jam asmeninę informaciją. Ši technologija naudojama tik informacijai, susijusiai su "Evamankus" erdve gauti.

Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

"Evamankus" suteikia galimybę vartotojams prisijungti prie asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti asmeninę informaciją.

 

Informacijos saugumas

Informacijos saugumas yra vienas iš "Evamankus" prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su patogumu, užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. "Introstyle"  naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.